Bài đăng

Tự điển chữ Nôm (Có gốc chữ Hán)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27737http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27737

Di sản Hán Nôm làng Đông Ngạc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21064

Truyện cổ dân gian và những chân trời hư cấu nghệ thuật

Di truyền y học: Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa

Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36839

Ảnh hưởng của dân ca dân tộc Mông trong truyện thơ Tiếng hát làm dâu : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35914

Đặc điểm truyện Nguyễn Nhật Ánh : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36299

Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36253

Hỗn canh hỗn cư : Tiểu thuyết

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25559

Văn hóa truyền thống Nhật Bản với vấn đề học tập

Mời các bạn đọc bài tại trang : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22239

Lễ Tết cổ truyền Việt Nam

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55185

Đường Hồ Chí Minh trên biển (1959-1965)

Hình ảnh
Mời các  đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17463

Chiến dịch Đường số 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36109

Bùi Kỷ với sự nghiệp văn hóa - giáo dục và cách mạng Việt Nam thế kỷ XX

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10512

Văn Miếu Hà Nội giai đoạn 1884-1945 (Qua tài liệu lưu trữ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hình ảnh
Mới các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35264

Đại học Đông Dương với sự hình thành tầng lớp trí thức Việt Nam thời thuộc địa : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hình ảnh
Mới các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35258

Thành phố Thanh Hóa - Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1804 đến năm 2010

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10343

Phong cách nghệ thuật thơ Vũ Hoàng Chương

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15207

Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh Thái

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16965

Hồi ký của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17316

Ý thức tự do trong phong trào thơ mới

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17125

Tứ thơ và cái tôi trữ tình trong thơ Hữu Thỉnh

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10544

Vai trò của nông dân tỉnh Thái Bình trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36387

Nghiên cứu văn học Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22080

Truyện ngắn Trần Thùy Mai từ góc nhìn văn hóa

Mời các bạn đọc bài tại trang : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10655

Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17002

Truyện ngắn - Nam cao

Mời các bạn đọc bài tại trang; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21639

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35842

Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34992

Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17476

Truyền thông với nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp Thị trấn Vân Đình- Huyện Ứng Hòa-TP.Hà Nội.

Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8875

So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16633

Văn hóa Ấn Độ trong danh sách của Hồ Anh Thái : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36285

Nửa chừng xuân. Quyển II

Hình ảnh
Mời cá bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21389

Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong Châu Bản triều Nguyễn(chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, tư) : Luận văn ThS Hán Nôm. : 60 22 40

Mời các bạn đọc bài tại trang;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35437

Trường ca Thu bồn với đề tài chiến tranh

Hình ảnh
Mời các bạn đoc bài tại trang ;http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11872

Tiểu thuyết Họ Giàng ở Phìn Sa

Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22648

Cơn bão đã đến : Tiểu thuyết

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721

Gia đình má bảy : Tiểu thuyết

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22002

Tiểu thuyết cuộc đời

Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22370

Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh: từ lịch sử đến tiểu thuyết

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4498

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ tâm thức Phật giáo

MỜi các ạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11132

Đặc trưng thể loại tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu ( Alice Hoffman)

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15818

Không gian tiểu thuyết của Jean - Marie Gustave Le Clézio : Đề tài NCKH: QN.05.13

Mời các bạn đọc bài tại trang; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23302

Đất lửa : Tiểu thuyết

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22361

Mười năm : Tiểu thuyết Mười năm : Tiểu thuyết

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22514

Miền tây : Tiểu thuyết Miền tây

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bìa tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22515

Thi nhân Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21955

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Bảo Ninh

Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4121

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hoá Mường Hoà Bình

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12539

Tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17557

Nhân vật chính trị Phạm Quỳnh: Mâu thuẫn trong thống nhất

Mời các bạn đọc  bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54471

Vợ chồng A Phủ : Truyện phim. Lời bạt của Nguyễn Tuân Vợ chồng A Phủ

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22519

Nguyễn Đình Thi

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21908

Tia nắng

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21884

Bút ký: Buổi chợ trung du

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ;http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21668

Phóng sự: Việc làng

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21691

Logic học Phật giáo

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53909

"Đạo hiếu" trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đạo đức ở VN hiện nay

Hình ảnh
Mời  các bạnđọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10374

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Dạ Ngân

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4066

Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều của một nhà Thơ mới: Lưu Trọng Lư và bài “Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều”

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4145

Bi kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc thiểu số

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4493

Chuyện người ngu ăn muối

Mời các bạn đọc bài tại  trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54242

Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài tại trang;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36253

Hôn nhân khác tôn giáo: Đặc điểm và tính bền vững

MỜi các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4129

Thiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15563

Truyện viết về đề tài dân tộc và miền núi giai đoạn 1945 -1975

MỜi các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2501

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ MẦM NON XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH

Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

MỜi các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44030

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10

Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

MỜI các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7185

Nhân vật tha hóa trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4478

Kịch lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng

MỜi các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4545

Nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám trong các sáng tác văn học trước năm 1945

Mời các bạn đọc bìa tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10515

Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường ( Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình)

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11746

Giáo dục học đại cương

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53541

Sống mãi với thủ đô

Đêm hội Long Trì

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21887

Truyện thiếu nhi

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21758

Bốn năm sau

MỜi các bạn đọc bài tại trang;  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21886

Tác phẩm kịch

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21888

Truyện anh Lục

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22011

Đánh giá mô hình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Nắng Mai

Mời các bạn ddpcj bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7127

Can thiệp nhân đạo trong luật quốc tế hiện đại : Luận văn ThS. Luật: 5.05.12

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50553

Công tác xã hội trong can thiệp sớm với trẻ tự kỉ . ( Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam).

Mời các bạn đọc bài tại trang : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8945

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36318

Nghiên cứu một số kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Huy Thiệp theo cách nhìn của lí thuyết hội thoại

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17634

Nghiên cứu áp dụng một số giải pháp can thiệp truyền thông nhằm cải thiện nhà tiêu hộ gia đình tại một số xã huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình : : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39654

Biểu tượng như một phương thức phản ánh của văn xuôi đương đại (qua tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Hồ Anh Thái)

Mời các bạn đọc bài tại trang : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25782

Thi pháp huyền thoại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3989

Thi pháp huyền thoại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 20

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35104

Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 36

Mời các bạn đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35922

Evaluating English translation of the short story The General Retires" by Nguyen Huy Thiep based on J.house's model = Đánh giá bản dịch Việt – Anh của truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp dựa trên mô hình của J.House: M.A Thesis Linguistics: 60

Mời các đọc bài tại trang ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41287

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36290

Người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36291

Tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp dưới góc nhìn thể loại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36263

Những định hướng và thực tiễn dạy học Lịch sử ở Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13172

Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc tế về quân sự tại Campuchia (1970-1975)

MỜi các bạn đọc bìa tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11155

So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16633

Nghiên cứu phát triển du lịch tại Thành nhà Hồ, Thanh Hóa

Hình ảnh
Mời các bạn đọc sách tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12648

Những người cổ ở Việt Nam

Mời các bạn đọc bài tai ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22736

Người thầy thích dùng văn để dạy sử

Hình ảnh
Mhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2113ời các bạn đọc bài tại trang;

Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh: từ lịch sử đến tiểu thuyết

Hình ảnh
Mời các bạnđọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4498

Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1965).

Hình ảnh
Mời các bạnđọc bài tại : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11159

Phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu đến năm 2020

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12533

Phát triển du lịch bền vững ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hình ảnh
Mời các bạn đọc bài tại ; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15926

Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử

Mời các bạn đọc bài tại : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751

Bàn về việc chép sử Việt Nam đầu kỳ

Mời các bạn đọc bài tại : http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20991

Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70